LIZ, the Smartest Self-Cleaning Bottle

ขวดน้ำอัจฉริยะ LIZ จาก Noerden จากประเทศฝรั่งเศส เป็นขวดที่สามารถเก็บเครื่องดื่มร้อนได้ 12 ชั่วโมง และเครื่องดื่มเย็นได้ถึง 24 ชั่วโมง ขวดที่ขายในประเทศไทย มีขนาดความจุที่ 480ml. การใช้งานคือ ระบบสัมผัสที่ด้านบนของฝา แตะค้างไว้เพื่อเปิด-ปิด (ถ้าเปิด ไฟขาวจะกระพริบรอบฝา / ถ้าปิด ไฟขาวจะกระพริบ 1 ครั้ง) แตะ 1 ครั้งจะสามารถเช็คอุณหภูมิของเครื่องดื่มภายในขวด (เย็น-สีฟ้า / อุ่น-สีเหลือง / ร้อน-สีแดง) แตะ 2 ครั้งจะฆ่าเชื้อโรคภายในขวด (ไฟรอบขวดจะเรืองแสงสีขาว ประมาณ 5 นาที และดับไป แสดงว่าเสร็จขั้นตอนแล้ว) โดยอุณหภูมิของแต่ละสีคือ เย็น-สีฟ้า : เครื่องดื่มมีอุณหภูมิต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียส อุ่น-สีเหลือง : เครื่องดื่มมีอุณหภูมิระหว่าง 36.5 ถึง 60 องศาเซลเซียส ร้อน-สีแดง : เครื่องดื่มมีอุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียส แล้วขวดน้ำ LIZ นี่มันอัจฉริยะยังไง มันต่างจากยี่ห้ออื่นตรงไหน? หลักๆเลยคือ มันจะฆ่าเชื่อโรคในเครื่องดื่มได้ด้วยระบบแสง … Continue reading LIZ, the Smartest Self-Cleaning Bottle